martes, 20 de enero de 2009

2º CERTAME LITERARIO ORGANIZADO POLA BIBLIOTECA DO IES MONCHO VALCARCE
Con motivo da celebración do Día do Libro o 23 de abril, a biblioteca do IES Moncho Valcarce vai celebrar o 2º certame literario de relato breve que ten as seguintes bases:
1. A convocatoria vai dirixida a todo o alumnado do IES Moncho Valcarce. Cada alumn@ poderá participar cun só conto.
2. As obras que se presenten a este certame de relato breve poderán estar escritas tanto en lingua galega como en lingua castelá.
3.- O tema deste ano será o relato de aventuras.
4. As narracións terán una extensión máxima de oito folios DNA 4, escritos a ordenador ou a máquina a dobre espazo e por unha soa cara, con fonte de corpo 12.
5. Establécense dous premios para cada ciclo:
- Primer ciclo (1º e 2º de ESO):
· 1º premio: cheque regalo por valor de 50 euros e lote de libros.
· 2º premio: cheque regalo por valor de 30 euros e lote de libros
- Segundo ciclo (3º, 4º de ESO e PCPI ):
· 1º premio: cheque regalo por valor de 50 euros e lote de libros.
· 2º premio: cheque regalo por valor de 30 euros e lote de libros
- Bacharelato (1º e 2º):
· 1º premio: cheque regalo por valor de 50 euros e lote de libros.
· 2º premio: cheque regalo por valor de 30 euros e lote de libros

6. As obras deberán presentarse nun sobre aberto asinadas cun lema ou seudónimo, que figurará tamén noutro sobre pechado, xunto co título da obra. No interior do sobre pechado farase constar a identidade do autor e curso.
7. Os orixinais entregaranse na biblioteca do IES. O prazo de admisión finaliza o día 26 de marzo de 2009.
8. O xurado estará composto por membros (profesor@s e alumn@s) do Club de lectura “Felices aventuras”.
9. O acto de entrega dos premios terá lugar o día 23 de abril na biblioteca durante o segundo recreo.
10. As obras presentadas poderán ser expostas na biblioteca e/ou incluídas no blog da mesma. Tamén se contempla a posibilidade de seren publicadas nun libro.
11. A participación no Certame implica a total aceptación destas bases

No hay comentarios: